Oslo før: Til fryd og matauk – Aftenposten

Hvorfor skal bare noen av oss få legge beslag på de sentrale kolonihage-områdene? Svaret ligger kanskje i byhistorien.
Ideen om å ha egne dyrkingsparseller i byen er egentlig utrolig gammel og kommer langveis fra. Allerede de gamle romerne innførte mulighetene for å dyrke mat utenfor bymuren etter hvert som Roma ble trangbodd.
Det var neppe tanken fra det gamle Romerriket som inspirerte Kristiania til å prøve en ordning med parseller til dyrking i 1907, snarere var tanken å bedre forholdene for vanlige folk.
Les hele saken med abonnement

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *