– خبرنگاران بسترساز امنیت و آرامش در جامعه هستند – لنگرخبر

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سردار حسین حسن پور جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان ظهر امروز در دیدار با مدیر خبرگزاری فارس و اعضای هیئت تحریریه این رسانه در دفتر خبرگزاری فارس گیلان با تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: رسانه های خبری از جایگاه بسیار مهم و ارزشمندی در زمینه انتشار حقایق در فضای جامعه برخوردار هستند.

وی پاسخگویی به افکار عمومی و انعکاس اخبار در فضای رسانه ای را نیازمند دانش و تخصص دانست و گفت: با توجه به فعالیت شبانه روزی معاندان در فضای مجازی و انعکاس اخبار دروغین در جامعه، روشن گری و آگاه سازی عمومی امری ضروری و انکارناپذیر است.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه روز خبرنگار مختص به یک روز از تقویم کشور نیست و هر روز، روز بزرگداشت مقام خبرنگاری در کسوت روشنگری است، افزود: خبرنگاران بسترساز امنیت و آرامش جامعه، زمینه ساز جلب اعتماد عمومی و ارتقاء بخش امنیت اجتماعی هستند.

تعامل و همکاری در انعکاس اخبار پلیس موجب ارتقای امنیت می شود

ابراهیم افشاری مدیر خبرگزاری فارس در گیلان نیز در این نشست، تعامل و همکاری در انعکاس اخبار پلیس را موجب ارتقای امنیت عمومی در جامعه برشمرد و اظهار کرد: دسترسی و اشرافیت بیشتر به اخبار، موجب خنثی کردن توطئه های دشمنان در حوزه عملکردی پلیس خواهد شد. 

وی با اشاره به اینکه دشمنان با دروغ پردازی در یک جنگ رسانه ای تمام عیار به دنبال ناامن نشان دادن فضای جامعه هستند، گفت: حوزه عملکری معاونت اجتماعی ناجا به واسطه حساسیت انتشار خبری باید نهایت حرفه ای گری را داشته باشد.
پایان پیام/۳۳۸۹
نظر شما:
گنئئحخ

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *