کارت هوشمند دارندگان "کارت آمایش" چاپ شده و آماده تحویل است – لنگرخبر

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده است که در گام نخست، کارت شناسایی برای اتباع و مهاجرانی که کارت آمایش دارند صادر شده که به زودی تحویل می شود؛ بنابراین اعلام به علت اینکه اطلاعات هویتی کارت آمایشی ها ثبت شده، کارت شناسایی برای آنها صادر شده است.
محسن دودانگه؛ مدیرکل اقتصادی سازمان ملی مهاجرت اظهار کرد: سازمان ملی مهاجرت از زمان شکل گیری و تأسیس به دنبال ایجاد بسترهای الکترونیکی و حکمرانی هوشمند بر روی اتباع بوده است.
بعد از احراز هویت و ثبت اطلاعات در سامانه هوشمند مهاجران و اتباع خارجی، کارت شناسایی هوشمند، چندکاربردی و جامع به هریکی از اتباع برای گرفتن خدمات از دستگاه ها و سازمان ها تحویل داده می شود.
این کارت به عنوان شناسنامه الکترونیکی اتباع و مهاجران خارجی ارائه می شود که شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت، نوع اقامت و  ملیت است.
شناسه هویتی اتباع، از روی شناسه سیم کارت به یکدیگر متصل می شوند. یکی از اهداف کارت هوشمند، در زمینه ارائه خدمات سازمان یافته به اتباع خارجی است.
از دیگر اهداف این سامانه ارائه خدمات به صورت سازمان یافته، هوشمند و مکانیزه است. تمامی کارت ها، برگه ها و دفترچه هایی که تاکنون برای امور مختلف در اختیار اتباع قرار می گرفت قرار است در قالب این کارت که حاوی کد 10 رقمی است ارائه خدمات کند.
به گزارش تسنیم، کارت آمایش، مدرکی برای تأیید اقامت اتباع بوده و در هر مرحله اقامت دارندگان این کارت به مدت یک سال تمدید می شود. دارندگان کارت آمایش، اقامت قانونی ایران را داشته و می توانند از مزایای کارت آمایش از جمله برخورداری از حقوق شهروندی استفاده کنند.
انتهای پیام/
نظر شما:
گنئئحخ

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *