– ملاپور رئیس شورای شهر اطاقور در سال سوم فعالیت شورا شد – لنگرخبر

به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر، انتخابات هیات رئیسه دور ششم شورای اسلامی شهر اطاقور در سال سوم فعالیت این دور شورا با حضور اعضا برگزار شد.
در انتخابات مذکور داریوش ملاپور با اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر اطاقور معرفی و اسدنورخواه به عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شد.
همچنین موسی رستم پور اطاقوری به عنوان خزانه دار، بهزاد تدبیری سخنگو و جمشید نجفی به عنوان منشی شورای اسلامی شهر اطاقور معرفی شدند.


نظر شما:
گنئئحخ

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *