– ۶۵درصد بودجه مصوب چهارماهه اول سال، محقق شد – لنگرخبر

به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور، طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲، از ۷۰۷ هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات مصوب بودجه، بیش از ۶۵ درصد به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این میزان برابر با ۲۲.۱ درصد کل بودجه کشور است.
این در حالی است که در ۴ ماهه سال گذشته ۳۱۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی محقق شده بود.
گفتنی است که کل بودجه عمومی کشور در سال جاری ۲ هزار و ۸۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین براساس مصوب چهار ماهه ۱۴۰۲، ۶۵ درصد از بودجه محقق شده است. رقم پرداختی در چهار ماهه سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱ نیز ۱۴۶ درصد رشد داشته است.
باتوجه به جزئیات پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مجموع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که برای در چهار ماهه سال ۱۲۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. از این رقم ۲۶ همت پرداخت شده که معادل ۲۰ درصد رقم مصوب به نسبت چهار ماه ابتدایی سال است.
این در حالی است که تحقق بودجه عمرانی در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۱۰۰ درصدی دارد.
جدول جزئیات پرداخت اعتبارات هزینه ای در جدول زیر قابل مشاهده است:
14020524085707727281510010
نظر شما:
گنئئحخ

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *