Hvor ligger provinsen? Ny bog udforsker provinsens betydning for … – POV International

POV
POV International
Bøger·Kultur | Læsetid 4 min.

BØGER // ANMELDELSE – I en tid hvor grænserne mellem by og ikkeby, mellem land og by er under nedbrydning, giver Hvor ligger provinsen? – et interessant indblik i de forestillinger, vi har knyttet til begrebet provins gennem de seneste 150 år, og hvordan bl.a. litteratur, malerkunst og film har formet vores billeder og fortællinger derom.
BOG: Hvor ligger provinsen?
Forfatter: Johannes Nørregaard Frandsen
Gads Forlag, 2023. 256 s.
Provinsen er det land, der ligger udenfor byernes volde. Sproget siger det: Man er ”ude i provinsen”, men ”inde i byen.”
For nogle er provinsen en drøm om uberørt oprindelighed, for andre et mareridt om stagnation og social elendighed. Det skriver Johannes Nørregaard Frandsen om i bogen: Hvor ligger provinsen?
Bogen er en blanding af personlige erindringer, teoretiske overvejelser, mentalitetshistorie og aktuelle kommentarer. Den består for en stor del af analyser af litteratur, billedkunst og folkelig underholdning. Dertil kommer historiske redegørelser om forholdet mellem borgerskab og bønder. Vi får at vide, at ”provinsen blev skumfødt i guldalderen af en rig og magtfuld overklasse i København som forestillinger om det gode liv i Guds natur.” 
Dette borgerskab understøttede en national billedkunst med bøgetræer, blomstrende hedelyng og hvide sandstrande. Mange af billederne hænger i dag som klenodier på museernes vægge. De findes sikkert også som forestillinger om det ægte Danmark inde i hovedet på mange danskere.
Hvad litteraturen angår, skriver Johannes Nørregaard Frandsen om den på en måde, så man mærker hans store kærlighed til den, og tak for det.
Bogen er skrevet i et veloplagt sprog med mange skjulte citater fra gængse talemåder og dansk poesi, og så er der kapitler, hvor Johannes Nørregaard Frandsen fortæller om sin opvækst på en gård i Vestjylland. Erindringerne liver op. De er lettere at læse end de teoretiske overvejelser, men også udtryk for et stilbrud. Måske er de medtaget for at give teksten den form for autenticitet, man får, når man kan trække jydekortet?
I bogen gives en historisk redegørelse for udviklingen af begrebet provins. I dag har det mange modstridende betydninger. Det kan signalere ægte folkelighed, fred og idyl, men det kan også betyde det modsatte. At bo i provinsen kan være helt fint, men at være provinsiel er ikke rosværdig.
Hvad enten man forestiller sig provinsen som en idyl eller som et hul i jorden, er det imidlertid en kendsgerning, at der i disse år grundlægges nye virksomheder i stort tal i landdistrikterne, og det skyldes i høj grad nye energiformer, vind og sol samt internettets elektroniske motorveje, der gør, at hver plet har fået stemme og derved ophæver betydningen af geografisk beliggenhed.
I dag er centrum og periferi flydende begreber, og Johannes Nørregaard Frandsen skriver, at ”grænserne mellem by og ikkeby, mellem land og by er under nedbrydning … landskabet vil snart være præget af fraktaler og overgange snarere end af mosaikker og grænser.”
Men billederne af landet, forestillingen om det gode liv der var derude, drømmen om en mere autentisk tilværelse lever endnu i manges bevidsthed. Det medfører, at nogle flytter ”ud på landet”, fordi de håber på, at det gode liv kan findes derude. 
Disse drømme problematiseres desværre ikke i bogen, for den ubekvemme sandhed er, at folk, der slår sig ned i små grønne oaser, belaster klimaet meget mere end dem, der flytter ind til byen.
Drømmen om den grønne uberørthed i provinsen har ingen bærekraft i forhold til de udfordringer, klimakrisen stiller os overfor. Det vil få store konsekvenser for livet i alverdens provinser. 
Johannes Nørregaard Frandsen har også et godt blik for de billeder, som den folkelige underholdning formidler, så han skriver om revyer og film. 
Han nævner blandt andet filmen Vagabonderne på Bakkegården, der formidlede et letforståeligt billede om det enkle liv på landet, og som var umådelig populær.
En del af dens popularitet skyldes muligvis, at den var en genfortælling af det kristne budskab om, at verden ligger i det onde, men frelse er mulig.
Filmen begynder med Poul Reichardt, der synger bjergprædikenens budskab om at blive dus med himlens fugle, og Bakkegården er et billede på en verden, som er truet af Djævelen. Selv fristelsen på bjerget er med, mens Helligånden er en guldskat, som er blevet væk, men heldigvis findes den. Satan jages på porten, og alt ender i salig fryd. Det var en fortælling, som folk på landet havde lært i skole og kirke.
Biografgængerne har sikkert ikke forbundet noget kristeligt med filmen, men grundfortællingen sad i dem som et mønster for deres forståelse af verden. 
Kirkens og de religiøse bevægelsers betydning for livet i provinsen får vi imidlertid ikke noget at vide om. Det virker som om, den del af virkeligheden slet ikke findes, og det er et savn. 
Alt i alt vil jeg dog sige, at det er en imponerende og velskrevet bog med stor kærlighed til dansk litteratur og billedkunst. Man bliver klogere af at læse den. 
Læs også Jesper Grunwalds klumme “Bonderøve og frisat for udkantskomplekser” her.


Egon Clausen, f. 1940, forfatter, radiomand, fhv. redaktør på P1, fhv. formand for gruppen af faglitterære forfattere i Dansk Forfatterforening, medarbejder ved den2radio.dk.
Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre
POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv medlem her Pil mod højre

|Klumme· Liv & Mennesker

|Kultur· Kunst

|Bøger· Kultur

|Kultur· Poesi

|Kultur· USA

|Kultur· Film
Annegrethe Rasmussen, (ansv.), chef- og erhvervsredaktør
Alexander Meinertz, chef- og kulturredaktør
Mette Laursen, redaktionschef
Julie Bendtsen, dagredaktør
Michael Bernth, digital redaktør
Anne Juliette Ladegaard, dagredaktør
Jacob Gjelstrup, POV Weekend og sprog
Monica Krog-Meyer, sprog
Claus Ankersen, Kulturlisten
Poul Arnedal, portræt
Nana Balle, fødevarer og mad
Jan Eriksen, musik og podcast
Hans Henrik Fafner, udland
Dorte Jelstrup, Kunst- og filosofi
Frank Korsholm, politik
Kurt Lassen, sport
Lisbeth Liv Carlsen, undersøgende
Isabella Miehe-Renard, litteratur
Susanne Sayers, videnskab
Mikkel Stolt, filmredaktør
Copyright © 2023 · POV International

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *